Fysikk

På denne siden finner du en oversikt over tema innenfor fagfeltet fysikk, og hvilke spørsmål vi diskuterer i de ulike podcastepisodene i hver kategori. 

#[Episodenummer] - [Superhelt og tidspunkt] - [Spørsmål]  

Mekanikk

#1 - Spider-man 23:11 - Hvor sterkt er nettet til Spider-man - og hva er det lagd av?

#1 - Spider-man 34:37 - Hva betyr det at noe kleber, eller klistrer seg?

#2 - Ant-man 4:45 - Hva vil det egentlig si at noe krymper?

#4 - Supermann 09:11 - Hvor får supermann energien sin fra og hvordan kan han fly?

#6 - Catwoman 15:42 - Hvordan kan Cat woman alltid lande på bena?

#6 - Catwoman 22:45 - Cat Woman har pisk. Hvorfor lager pisker den karakteristiske lyden?

#7 - Hulken 31:34 - Har vi laget noe som er like sterkt som Hulken?

#9 - Captain America 4:07 - Hvorfor spretter skjoldet til Captain America som en sprettball?

#9 - Captain America 7:21 - Hvordan absorberer skjoldet kinetisk energi?

#11 - Scorpion 22:49 - Kan man skyte syre?

#11 - Scorpion 30:20 - Hva kan man ødelegge med halen til Scorpion?

#13 - Hell Cow 56:49 - Hva trengs for å kunne fly når man er en ku på over 500 kg? (Fysikk-edition)

#15 - The Thing 1:04:38 - Hva betyr det at noe er hardt? Featuring: Superharde materialer!

#15 - The Thing 1:10:13 - Hvor tung er The Thing?

#16 - Thor 45:04 - Publikumspørsmål: Kan man bruke Tors hammer til å fly slik han gjør?

#17 - Captain Marvel - 7:55 - Hva er energi?

#17 - Captain Marvel - 16:12 - Kan man skyte ren energi?

#17 - Captain Marvel - 19:10 - Hvor mange sandwicher må man spise for å kunne lage en atombombe?

Kvantemekanikk

#5 - The Flash 30:19 - Finnes parallelle dimensjoner og kan the Flash reise mellom dem?


Relativitetsteori

#5 - The Flash 22:51 - Hva i all verden er tidrommet? Og hvordan kan the Flash reise tilbake i tid?

#14 - Loke 14:15 - Hvilke paradokser er det som oppstår og forsøkes unngås i serien “Loki”? (feat. bestefarparadokset og den kosmiske sensurhypotesen)

Termofysikk

#3 - Aquaman 23:12 - Hva er egentlig trykk? Og hvorfor kan det være farlig å dykke?

#3 - Aquaman 38:28 - Kan Aquaman bruke energien i trykkforskjeller til noe?

#5 - The Flash 18:28 - Hva er de største fysiske problemene med å løpe så fort?

#7 - Hulken 25:30 - Er Hulken en plante?

#10 - Blue Beetle 23:57 - Energiskjold… What?

#13 - Hell Cow 1:00:14 - Hva skjer når Hellcow blir til gass, og så til ku igjen?

#13 - Hell Cow 1:07:29 - Hellcow blir en burger - fysikk eller politikk?

Elektromagnetisme

#12 - Magneto 4:48 - Hva er magnetisme?

#12 - Magneto 8:56 - Kan man kontrollere ting med magneter på samme måte som Magneto gjør?

#12 - Magneto 13:21 - Er Magneto uoppfinnsom? (feat. har Vidar bare ikke gjort leksa si?)

#16 - Thor 06:28 - Hva er lyn og torden?

#16 - Thor 31:12 - Hvordan beskytte seg mot Tors lyn (dvs. mot lynnedslag)?

#16 - Thor 44:03 - Publikumspørsmål: Hammeren, er det realistisk at den fungerer som en leder for lynet?

Svingninger og bølger

#3 - Aquaman 39:52 - Kan man snakke med hverandre under vann, slik Atlantisboerne gjør?

#3 - Aquaman 42:08 - Er det noe lys der nede i Atlantis, eller tusler de rundt i mørke?

#14 - Loke 6:36 - Hvordan kan man lage illusjoner fra et fysisk perspektiv?

#14 - Loke 20:05 - Kan fysikken forklare Lokes “hamskifte”? (spoiler: nei)

Kjerne- og partikkelfysikk

#2 - Ant-man 10:59 - Hvordan krymper Ant-man ved hjelp av partikkelfysikk?

Astrofysikk og kosmologi

#4 - Supermann 03:45 - Hva er egentlig en “rød sol”?

Teknologi

#10 - Blue Beetle 19:14 - Drakten til Blue Beetle bare bygger seg selv. Fungerer det i praksis?

#15 - The Thing 1:16:52 - Hvordan funker skuddsikker vest? Er stein skuddsikkert?