Andre felt

På denne siden finner du en oversikt over tema innenfor andre fagfelt, og hvilke spørsmål vi diskuterer i de ulike podcastepisodene i hver kategori. 

#[Episodenummer] - [Superhelt og tidspunkt] - [Spørsmål]  

Kjemi

#11 - Scorpion 8:41 - Hva er en syre?

#11 - Scorpion 14:25 - Hva slags syre skyter Scorpion?

#11 - Scorpion 17:15 - Hva er verdens sterkeste syre?

Geologi

#15 - The Thing 8:46 - Hva er stein?

#15 - The Thing 11:50 - Hvilken bergart er The Thing laget av?

#15 - The Thing 29:11 - Hvordan beseirer man The Thing?